Fakulta se aktivně zapojila od příprav nového gymnázia s přírodovědným zaměřením

Nové gymnázium s přírodovědnou profilací chce od září 2024 otevřít Jihomoravský kraj. S projektem přišlo vedení Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH Brno), které již pro něj získalo podporu zřizovatele a vhodné prostory na Pionýrské. Ty bude ale nutné nejprve zrekonstruovat. O obsahové náplni, podobě a struktuře předmětů nového gymnázia se už nyní diskutovalo na půdě SPŠCH Brno.

7. 10. 2022 Tereza Fojtová

Cílem je nabídnout v nových prostorách špičkové všeobecné střední vzdělání s důrazem na přírodní vědy, které jsou významným prvkem vzdělávací a inovační strategie celého regionu. Koncept nového gymnázia počítá také s tím, že se do výuky zapojí vysokoškolští pedagogové. K přípravě obsahové koncepce se proto začátkem týdne sešla pracovní skupina za účasti představitelů brněnských univerzit a vedení fakult, se kterými bude nové gymnázium úzce spolupracovat, včetně ředitelů řady oborově relevantních firem.

„Pro budoucí gymnázium jsme navrhli osm předmětů, které by fakulta mohla personálně zajistit,“ uvedla na setkání Rozšířeného poradního sboru SPŠCH Brno proděkanka pro spolupráci se středními školami, péči o talenty, sociální oblast a celoživotní vzdělávání Přírodovědecké fakulty Markéta Munzarová. Vysokoškolští pedagogové by se měli podílet zejména na výuce volitelných předmětů ve 3. a 4 ročníku, do kterých se studenti budou hlásit na základě výběrů během takzvaného projektového týdne.

Fakulta zase očekává, že se jí díky zapojení do výuky již na úrovni střední školy podaří navázat kontakt a včas podchytit zájem talentovaných a motivovaných studentů přírodovědných oborů. Podle náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání Jiřího Nantla by pak tako vyučované předměty na střední škole mohly být budoucím studentům na vysokých školách započítány formou mikro kreditů.

Jihomoravský kraj má asi 180 školských organizací. Z toho je asi stovka škol, zbytek jsou například střediska volného času a podobně. Kraj zřizuje především střední školy jako gymnázia nebo odborné školy. Nové gymnázium kraj naposledy otevřel před 30 lety.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.