Martin Černohorský převzal Cenu města Brna

Celkem patnáct osobností získalo Cenu města Brna pro rok 2021. Jedním z oceněných je i Martin Černohorský, emeritní profesor Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky naší fakulty.

27. 1. 2022

Foto: Magistrát města Brna, dostupné na https://bit.ly/Ceny-mesta-Brna-2021.

Martin Černohorský je emeritním profesorem Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU a s touto fakultou je profesně spjat s malými přestávkami od roku 1950. Pomáhal také založit Slezskou univerzitu v Opavě a v letech 1992–1998 byl jejím prvním rektorem. Je autorem zhruba stovky publikací, především z oblasti rentgenografie a krystalografie a z oboru fyzikálního vzdělávání. Je držitelem celé řady cen, mimo jiné stříbrné plakety Františka Křižíka Československé akademie věd udělené za zásluhy o rozvoj technických věd nebo Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost. Mezinárodní astronomická unie v roce 2013 pojmenovala na počest fyzika Martina Černohorského planetku a ocenila, že dokázal do tohoto oboru zasvětit několik generací studentů, přičemž vždy prosazoval vysoké standardy vzdělávání. Je zakladatelem a vůdčí osobností české školy krystalografie a rentgenové difraktografie, zároveň je uznáván jako vynikající pedagog a také osobnost silného charakteru a příkladných mravních zásad.

Přečtěte si celý článek v Magazínu M.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.