Noc s Andersenem v Ústřední knihovně

Univerzitní knihovna nemusí sloužit jen studujícím při jejich studiu, ale může se také na jeden podvečer proměnit na magický pohádkový svět. Právě to se stalo v pátek 22. března, kdy se Ústřední knihovna připojila k mnoha dalším knihovnám v ČR a zahraničí v rámci mezinárodní akce Noc s Andersenem.

3. 4. 2024 Vojtěch Velísek

Bez popisku

Událost vznikla na podporu čtenářství u dětí a každý rok v sobě sdružuje několik témat. Pro letošní rok si naše knihovna z navrhovaných témat příznačně vybrala Světový den vody, který na pátek připadal, a zároveň 180. výročí vydání pohádky Sněhová královna od již zmiňovaného H. Ch. Andersena.

Pro děti zaměstnanců fakulty bylo připraveno putování knihovnou, které reprezentovalo několik tematických okruhů spojených s vodou, a zároveň s naším knihovním fondem – děti se nejprve seznámily s tím, kde se vzala voda na Zemi, a jejím koloběhem v přírodě, poté se obeznámily s příběhy o vodě a její důležitosti v kulturním prostředí, nakonec se na vodu podívaly stran jejího znečišťování. Celé putování bylo rámováno tím, že děti správným plněním úkolů očisťovaly Sněhovou královnu od nánosu špíny, které se na ni usadily lidským působením. Což se jim nakonec také podařilo.

Velké poděkování patří dvěma zástupkyním astrofyziky a zástupci geografie, kteří si pro děti připravili poutavé přednášky a na závěr také spousta zajímavých fyzikálních pokusů. Děti si tak vedle věcí za správně plněné úkoly, jako řasokoule nebo knížečky s básní J. Žáčka Voda, voděnka, odnášely ručně vyrobené lávové lampy.

Událost udělala radost nejen dětem, ale také knihovníkům, kteří se již nyní těší na další ročník Noci s Andersenem.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.