Nová brožura představuje fakultu jako atraktivní a moderní instituci

Na začátku semestru vyšla nová brožura poskytující souhrnné informace o fakultě a jejích pracovištích, a to v české i anglické mutaci.

23. 10. 2023 Zuzana Jayasundera

Barevná brožura o 32 stranách slouží pro první seznámení s celou fakultou. Ta je představena formou stručných, čtivých textů a výrazných celostránkových obrázků s popisky. Jednotlivé části brožury odkazují na web s podrobnými informacemi pomocí QR kódů. Publikace je vytištěna na recyklovaném papíře.

Jasnou identifikaci se značkou SCI MUNI podtrhuje jednoduchý grafický design v jednotném vizuálním stylu naší univerzity. Pro brožuru vznikla řada krásných, nových fotografií z obou areálů. Velký dík patří studentům a studentkám, kteří nám při fotografování pomohli, a dále všem, kteří se na vzniku brožury podíleli.

Na úvodních stranách je představeno město Brno a Masarykova univerzita. Následující strany představující naši fakultu jako moderní výzkumnou a vzdělávací instituci a skvělé místo pro studium i povolání. Nechybí zde ani informace o výzkumu, učitelství a spolupráci se středními školami i uplatnění absolventek a absolventů. Zatímco česká brožura informuje o možnostech pobytů a studiu v zahraničí, anglická verze přináší základní informace zahraničním zájemcům o studium či povolání.

Vlastní stránku má v brožuře každý ústav, BIOSKOP, Botanická zahrada, Ústřední knihovna, Ústav fyziky Země a Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě. Jednotlivé stránky mohou navíc ústavy i pracoviště jednoduše využít pro tvorbu svých vlastních letáků. Takto již vznikly po doplnění informací pro uchazeče listy několika ústavů, jež skvěle posloužily v propagaci na Open Day.

Česká brožura obsahuje i samotný list se všemi studijními programy v češtině. Ten byl vydán i samostatně, a slouží tak jako samostatný marketingový materiál.

Brožury ve formě pdf s aktivními odkazy najdete i na webu fakulty zde. Při zájmu o brožuru kontaktujte Oddělení vnějších vztahů a komunikace na pr@sci.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.