Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Novinka v oblasti školení pro zaměstnance: e-learning BOZP a PO

26. 9. 2019 Barbora Wahlová

Pro oblast bezpečnosti práce přinášíme praktickou novinku zjednodušující školení BOZP a PO zavedením formy e-learningu, a to včetně anglické verze. Od 1. října 2019 se budou zaměstnanci Přírodovědecké fakulty MU školit v Informačním systému MU, kde po přihlášení naleznou seznam školení a termíny pro absolvování. K absolvování předepsaných školení v oblasti bezpečnosti práce budou zaměstnanci systémem automaticky vyzýváni. Toto významné zefektivnění školení pro zaměstnance je postupně zpřístupňováno na všech pracovištích MU a na Přírodovědecké fakultě je součástí implementace nové strategie péče o zaměstnance – HRS4R/HR Award.

Více článků

Přehled všech článků