Novým předsedou Rady vysokých škol byl zvolen děkan PřF MU Tomáš Kašparovský

Sněm Rady vysokých škol zvolil novým předsedou na období 2024–2026 Tomáše Kašparovského, děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Získal 163 z celkového počtu 189 hlasů.

17. 1. 2024 Leoš Verner

V nejužším vedení Rady budou v novém funkčním období zasedat také Michaela Hrubá (UJEP), Daniela Jobertová (AMU), Petr Just (MUP), Jiří Langer (UPOL), Jiří Skládanka (MENDELU) a František Zahálka (UK). Posledním členem Užšího předsednictva se stal Michal Farník, který se z titulu funkce předsedy SK stal automaticky i místopředsedou Rady vysokých škol.

Foto: Irina Matusevič

„Považuji za důležité, aby se Rada VŠ primárně zaměřila na nápravu podfinancování vysokého školství a na zapojení do procesu přípravy národní legislativy a všech strategických a koncepčních dokumentů týkajících se činnosti vysokých škol. V oblasti vzdělávání by se měla Rada VŠ soustředit na intenzivnější spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) tak, aby procesy zajištující kvalitu ve vzdělávání byly co možná nejefektivnější a transparentní, bez zbytečné administrativní zátěže pro VŠ. Dalšími důležitými tématy jsou např. efektivní elektronizace systémů,“ nastínil svoji vizi pro nejbližší období předseda Tomáš Kašparovský.

Rada vysokých škol podle § 92 Zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) je prvním orgánem reprezentace vysokých škol, jenž je složen z členů akademických obcí vysokých škol, kteří jsou delegováni svými zastupitelskými akademickými orgány. Druhý orgán se skládá z představitelů vysokých škol (rektorů).

Ministr školství projednává s těmito orgány návrhy a opatření, která mají významný dopad na vysoké školy. Jedná se např. o návrhy na změny právních předpisů týkajících se vzdělávání, standardů pro akreditace, přijímacího řízení a statutu NAÚ. Reprezentace vysokých škol má také konkrétní úkoly, jako je podávání návrhů na jmenování členů Rady NAÚ, předkládání návrhů na zápis osob do seznamu hodnotitelů NAÚ a právo předkládat ministerstvu podněty týkající se obsahu prováděcích právních předpisů vydávaných podle tohoto zákona. Tímto způsobem reprezentace vysokých škol aktivně přispívá k rozvoji vysokoškolského sektoru a zajišťuje kvalitu terciárního vzdělání v ČR.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.