Peter Fabian získal prestižní ocenění Chi-Bin Chien Award 2023 za přínos zebrafish komunitě

Vítězem ceny International Zebrafish Society (IZFS) Chi-Bin Chien za rok 2023 se stal Peter Fabian z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Peter Fabian, který loni nastoupil jako nový vedoucí výzkumné skupiny na Ústav experimentální biologie, získal významné mezinárodní ocenění od IZFS za jeho dosavadní vynikající vědeckou práci v oblasti vývojové biologie s využitím zebrafish jako modelového organismu.

15. 5. 2023 Leoš Verner

Archiv Petera Fabiana

„Lidé a zebřičky sdílejí 70 % stejných genů a 84 % lidských genů, o nichž je známo, že souvisejí s lidskými chorobami, má svůj protějšek u zebřiček. Sdílíme nejen geny, ale také všechny primární tkáně a orgány," vysvětlil význam svého výzkumu Peter Fabian. „To ze zebrafish dělá důležitý modelový organismus pro studium lidské biologie a nemocí."

Dr. Fabian je výzkumníkem v oblasti vývojové biologie se zaměřením na pochopení základních procesů, které jsou základem vývoje a údržby orgánů obratlovců, zejména jejich významu pro lidské zdraví. Hlavním cílem jeho výzkumu je pochopit roli udržování kmenových buněk a metabolismu v lidském zdraví a studovat základní mechanismy toho, jak vznikají různé typy buněk, a jak napomáhají ke vzniku složitých orgánům v těle obratlovců.

Na podzim roku 2022 nastoupil jako odborný asistent na Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Již během doktorského studia se začal věnovat vývojové biologii v laboratoři Dr. Zbyňka Kozmika na Univerzitě Karlově v Praze, kde se také věnoval vývojové a evoluční biologii u Doc. Roberta Černého. Dovednosti v oblasti genetiky zebřiček, zobrazování in vivo a jednobuněčných přístupů získal během postdoktorského studia v laboratoři Prof. Gage Crumpa na University of Southern California.

Dnes považuje za prioritu předávat tyto znalosti vědecké komunitě jak v České republice, tak na celosvětové úrovni.

Dosavadní úspěchy Dr. Fabiana v oblasti zebrafish biologie jsou svědectvím jeho usilovné práce a závazku vědeckého výzkumu. Jeho přínosy pro komunitu zabývající se zebrafish jsou neocenitelné a otevřely nové cesty pro výzkum, který by mohl vést k důležitým průlomům v oblasti lidského zdraví. Masarykova univerzita je hrdá na to, že má tak talentovaného výzkumníka na svém akademickém sboru, a gratuluje Dr. Fabianovi k jeho zaslouženému ocenění.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.