PhD Day 2021 na Přírodovědecké fakultě MU

Ve čtvrtek 16. září 2021 se uskutečnil již tradiční PhD Day na Přírodovědecké fakultě MU. Stejně jako v loňském roce jsme i letos zvolili on-line formu.

22. 9. 2021 Andrea Štěpánková

Se studenty jsme se setkali prostřednictvím MS Teams. Prezentaci pana proděkana Luďka Bláhy na téma „Excellent PhD Graduates at SCI MUNI: Expectations and Support“ následovaly krátké vstupy doktorských studentů, kteří pohovořili o svých zkušenostech se zahraničním výjezdem. Na závěr byl prostor věnován dotazům a diskusi.

Čtvrteční live session jsme doplnili navíc o offline program, jenž se skládal z prezentací, informačních videí a nabídkových plakátů. Z prezentací se mohli zájemci dozvědět více o možnostech zahraničních mobilit či o tom, co pro doktorské studenty na Přírodovědecké fakultě plánuje a mění projekt HR Award a implementovaná strategie HR Strategy for Researchers. Balíček informačních videí připravených Rektorátem MU provedl studenty krok po kroku základní studijní a administrativní agendou, zatímco záznam z loňského PhD Day seznámil studenty se specifiky doktorského studia (nejen) na PřF MU a fungováním fakultních knihoven. Výzkumné a studijní příležitosti byly studentům představeny prostřednictvím plakátů/oborových nabídek studia, které prezentovaly studijní programy, pracoviště, laboratoře, výzkumné skupiny či témata disertačních prací.

Cílem PhD Day je přiblížit rozličné aspekty doktorského studia začínajícím doktorandům či budoucím zájemcům o PhD studium. Doufáme, že cíl byl splněn, důležitá témata pokryta a otázky zodpovězeny.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit opět v příštím roce.

Prezentace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.