Pietní akt připomněl výročí úmrtí G. J. Mendela

Pietním aktem u hrobu Gregora Johanna Mendela na brněnském Ústředím hřbitově dnes zástupci Masarykovy univerzity spolu s Augustiniány a dalšími významnými osobnostmi připomněli 138. výročí úmrtí objevitele základních zákonů dědičnosti. Vzpomínka byla jednou z řady akcí, které se letos konají u příležitosti 200. výročí narození tohoto skromného génia, který se narodil 20. července 1822 do německy mluvící rodiny v Hynčicích.

6. 1. 2022 Tereza Fojtová

Významná část Mendelovy životní dráhy je však spjata s Brnem, kam přišel v roce 1843, kdy jako jednadvacetiletý vstoupil do Augustiniánského opatství a přijal řeholní jméno Gregor. Díky tehdejšímu opatu Nappovi se dostal na studia do Vídně, kde získal vzdělání z exaktních oborů, což bylo klíčové pro jeho pozdější pokusy s hrachem setým a dalšími rostlinami.

Pokusům se věnoval devět let. Ze závěrů jeho bádání vznikly tři zákony, dnes známé jako Mendelovy zákony. Výsledky svých pokusů odpřednášel už v roce 1865, ohlas na jeho práci byl však minimální. Uznání se dočkal až v roce 1900, kdy byly jeho objevy potvrzeny a Gregor Mendel byl nazván „otcem genetiky“.

K 200. výročí oslav narození je na celý rok 2022 plánována řada akcí, na jejichž přípravě spolupracují na základě dohody uzavřené loni v lednu Augustiniánské opatství na Starém Brně, trojice brněnských vysokých škol, město Brno, Jihomoravský kraj, Moravské zemské muzeum a další partneři. V březnu se tak chystá například představení Mendela na EXPO v Dubaji, v Brně pak International Mendel Day, v dubnu Mezinárodní den DNA v Mendelianu Moravského zemského muzea či Mezinárodní genetická konference v červenci. Zájemci se mohou těšit i na novou expozice Augustiniánského muzea, vystavení originálu Mendelova rukopisu a v roce 2023 na obnovený originál Mendelova včelína.

Foto: Martina Petříková.
Foto: Martina Petříková.
Foto: Martina Petříková.
Foto: Martina Petříková.
Foto: Martina Petříková.
Foto: Martina Petříková.
Foto: Martina Petříková.
Foto: Martina Petříková.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.