Pomoc Ukrajině a ukrajinským studentům

Aktualizováno. Vedení Přírodovědecké fakulty MU si velmi váží solidarity a ochoty pomoci těm, kteří to potřebují. Aby byla pomoc účelná a systematická, koordinuje fakulta, její zaměstnanci i studenti své aktivity s Masarykovou univerzitou, humanitárními organizacemi a městem Brnem, ale zároveň se snaží pomoci individuálně podle svých vlastních možností.

28. 3. 2022 Leoš Verner

Foto: Pavel Říha

Přírodovědecká fakulta pomáhá

 • Ve spolupráci s ústavy Přírodovědecké fakulty MU jsme vytvořili seznam kontaktů z partnerských ukrajinských univerzit a odborných pracovišť a oslovili je s nabídkou pomoci v Brně
 • Individuální aktivity studentů, zaměstnanců či pracovišť – dobrovolnická činnost v asistenčním centru, zajištění zásilky léků a hygienických potřeb pro konkrétní nemocnici na Ukrajině​, záchranná mise pro dvě studentky geografky a malou sestru, vč. pomoci se zajištěním ubytování.
 • Materiální sbírka – Masarykova univerzita vyhlásila na základě výzvy hejtmana JMK materiální sbírku pro rychlé zajištění materiální pomoci (od 15. do 18. 3.) se sběrnými místy v kampusu a na rektorátu MU.
 • Přírodovědecká fakulta MU se připojila k postoji Masarykovy univerzity vůči válečnému konfliktu na Ukrajině. Jakožto symbolický výraz podpory Ukrajině vyvěsila před oběma areály na Kotlářské i kampusu státní vlajku Ukrajiny.
 • Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU odsuzuje útok Ruské federace na území suverénního státu Ukrajina a vyjadřuje svou solidaritu s občany Ukrajiny a se členy akademických obcí ukrajinských univerzit i vědeckých institucí. Zároveň Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU odmítá jakékoli projevy diskriminace na základě státní příslušnosti nebo národnosti, a to vzhledem k tomu, že na svobodné akademické půdě nesmí být uplatňovány principy kolektivní viny.
 • ZDARMA vstup do skleníků Botanické zahrady pro ukrajinské občany.

Studium na Přírodovědecké fakultě MU pro ukrajinské uchazeče

 • Přírodovědecká fakulta MU otevírá speciální přijímací řízení do bakalářského studia pro uchazeče s ukrajinským občanstvím nebo trvalým pobytem na Ukrajině.
 • Nárok na zařazení do speciálního běhu přijímacího řízení dle speciálních zákonných podmínek bude mít pouze uchazeč, který s přihláškou doloží udělenou dočasnou ochranou (štítek v cestovním nebo jiném dokladu).
 • Ukrajinským studentům, kteří již studují na ukrajinské vysoké škole může být vyhověno v přestupu na Přírodovědeckou fakultu MU přijetím na základě studia na jiné vysoké škole – zájemci se mohou obracet na email (studijni@sci.muni.cz).
 • Přírodovědecká fakulta MU odsouhlasila mimořádné stipendium pro své již studující pregraduální ukrajinské studenty jako pomoc v obtížné situaci.

Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Навчання на факультеті природничих наук МУ для українських абітурієнтів

 • Факультет природничих наук планує протягом квітня 2022 відкрити спеціальну процедуру прийому до бакалаврiату для кандидатів з громадянством України або постійним проживанням в Україні.
 • Право на зарахування на спеціальний курс за спеціальними правовими умовами має лише абітурієнт, який може надати підтвердження наданого тимчасового захисту із заявою (помітка в закордонному паспорті або іншому документі).
 • Українським студентам, які вже навчаються в українському вищому навчальному закладі, може бути відмовлено в переході на факультет природничих наук МУ, приймаючи на основі навчання в іншому вузі – бажаючі можуть звертатися по електронній пошті (studijni@sci.muni.cz).
 • Факультет природничих наук МУУ погодив спеціальну стипендію для своїх існуючих українських студентів бакалаврiату як допомогу в складній ситуації.

Інформація про процедуру прийому

MUNI POMÁHÁ

Pokud byste chtěli pomoci jinak, můžete se obrátit na některou z těchto institucí, které zajišťují finanční a/nebo materiální pomoc pro Ukrajinu:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.