Poslední rozloučení s prof. Schmidtem se bude konat ve čtvrtek

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil emeritní děkan Přírodovědecké fakulty MU a emeritní rektor Masarykovy univerzity, prof. Eduard Schmidt. Zemřel ve věku 85 let. 

16. 11. 2021 Redakce Magazínu M, Roman Čermák, Barbora Kameníková

Poslední rozloučení s prof. Schmidtem se bude konat ve čtvrtek 18. listopadu od 13 hodin v katedrále na Petrově. Smutečního obřadu se mohou zúčastnit kolegové, studenti a přátelé z Masarykovy univerzity / Fakulty i další lidé, kteří se chtějí přijít poklonit jeho památce.

Na fakultě jsou k dispozici dvě kondolenční knihy, kde je možné vyjádřit svoji soustrast či napsat projev účasti a soucitu k úmrtí druhého polistopadového rektora MU a emeritního děkana Přírodovědecké fakulty MU, pana profesora Schmidta. Jedna kniha je k dispozici na Kotlářské, před kanceláří tajemníka, druhá kniha je v kampusu Bohunice, ve čtvrtém patře pavilonu B17, u pracovny pana děkana. Knihy budou k dispozici do pondělí 22. 11. 2021, poté budou předány rodině.

Profesor Eduard Schmidt (1935-2021). Foto: Helena Brunnerová.

„Profesor Schmidt byl významnou osobností naší Přírodovědecké fakulty a jeho odchod bude pro nás všechny velkou ztrátou. Až do poslední chvíle aktivně pracoval a pomáhal dalšímu rozvoji fakulty v tom nejširším slova smyslu. Já osobně jsem touto zprávou velmi zarmoucen. Pan profesor byl pro mě velkou morální a etickou autoritou s velký přehledem nejenom v přírodních vědách. Měl jsem tu čest čerpat od něj cenné rady, které jsem během svého děkanského mandátu měl vždy na paměti. Čest jeho památce!“ uvedl současný děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský, který prof. Schmidtovi před měsícem udělil čestnou medaili za celoživotní zásluhy o rozvoj přírodních věd.

Profesor Eduard Schmidt se narodil 11. prosince 1935 v Uherském Hradišti. V roce 1958 vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v oboru fyzika a v roce 1966 získal titul doktora přírodních věd v oboru experimentální fyzika. Pedagogická, akademická a vědecká dráha profesora Schmidta je úzce spjata s Masarykovou univerzitou. Svou profesní dráhu zahájil na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty univerzity tehdy nesoucí jméno Jana Evangelisty Purkyně. Po dalších několik desítek let se odborně věnoval fyzice pevných látek – jako vědecko-výzkumný pracovník i jako pedagog.

Po roce 1990 se Eduard Schmidt angažoval také v akademických funkcích. Dva roky byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU, od roku 1992 zastával po šest let funkci rektora Masarykovy univerzity, v dalších šesti letech pak přispěl k rozvoji univerzity jako její prorektor pro výzkum a vývoj. Působil také jako člen vědeckých rad několika institucí, byl ve správní radě brněnského VUT, byl členem Rady vlády ČR pro vědu a výzkum.

Jako vynikající vědec, pedagog i rektor ovlivnil Eduard Schmidt mnoho generací mladých lidí nejen ve svém vědním oboru. Byl mimořádně aktivním členem mnoha kulturních a společenských organizací, jeho působení univerzitní i mimouniverzitní naplňovalo ideál výchovy a vzdělání příkladným způsobem. Profesor Schmidt proto také v roce 2012 získal Cenu města Brna a byl držitelem Zlaté medaile Masarykovy univerzity.

„Zprávou o odchodu pana profesora Schmidta jsem hluboce zarmoucen. Masarykova univerzita v něm ztratila významnou osobnost, vynikajícího vědce, odborníka a pedagoga, který má nezpochybnitelné zásluhy na rozvoji Masarykovy univerzity. Všichni jeho následovníci v rektorské funkci navazují na jeho dílo. Pro mě osobně zůstane velkou inspirací. Čest jeho památce!“ uvedl současný rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.