Eduard Schmidt převzal medaili za celoživotní zásluhy o rozvoj přírodních věd

Emeritní rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt obdržel čestnou medaili za celoživotní zásluhy o rozvoj přírodních věd. Tu mu udělil a při příležitosti zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU předal její děkan Tomáš Kašparovský.

7. 10. 2021

Foto: Helena Brunnerová

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (*1935)

  • Svoji profesní dráhu začal na katedře experimentální fyziky přírodovědecké fakulty brněnské univerzity, tehdy nesoucí jméno Jana Evangelisty Purkyně.
  • Předmětem jeho zájmu byly optické vlastnosti pevných látek, fyzika polovodičů, fyzika tenkých vrstev a další. Zabýval se jimi jednak jako vědeckovýzkumný pracovník, tak i jako pedagog.
  • Výsledky svého výzkumu publikoval v mnoha desítkách odborných prací.
  • Po roce 1990 se angažoval v akademických funkcích: po dva roky byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU, od roku 1992 zastával šest let funkci rektora Masarykovy univerzity, dalších šest let pracoval na brněnské univerzitě jako prorektor pro výzkum a vývoj.
  • Je zakladatelem Univerzitního kampusu v Bohunicích
  • Působil také jako člen vědeckých rad několika institucí, byl členem Rady vlády ČR pro vědu a výzkum.
  • Jako vynikající vědec, pedagog i rektor ovlivnil mnoho generací mladých lidí nejen ve svém vědním oboru. Jako občan a mimořádně aktivní člen mnoha kulturních a společenských organizací a komisí přispívá k rozvoji kultury a jejího zázemí v Brně.

Foto: Helena Brunnerová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.