Pracujeme na udržení HR AWARD

V rámci implementace nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers, HR Award), za sebou máme druhou polovinu roku 2019 a shrnujeme pro vás hlavní realizované kroky.

19. 12. 2019 HR Award tým PřF MU / HR Award Team SCI MUNI

Širší tým HR Award PřF MU, na fotografii chybí členové týmu Roman Čermák a Jana Kneblová.

V pilotní fázi projektu HR Award byla ve spolupráci s pracovní skupinou na úrovni rozšířeného kolegia děkana Přírodovědecké fakulty MU a také ve spolupráci se skupinou vědeckých a výzkumných pracovníků fakulty (Researcher Focus Group – Opinion Makers) vytvořena směrnice PřF MU o procesu hodnocení zaměstnanců. Jedná se o nový fakultní proces, který vychází ze směrnice MU o hodnocení zaměstnanců. Směrnice vstupuje v platnost k 1.1.2020 a je zveřejněna na dokumentovém serveru fakulty. První hodnocení zaměstnanců podle této směrnice bude probíhat v roce 2021 s ohledem čas potřebný pro přípravu dat a dobré nastavení celého procesu napříč fakultou. Pravidelným hodnocením pracovního výkonu fakulta cílí na podporu práce s rozvojovými potřebami zaměstnanců. Věříme, že plánovaný průběh s využitím e-aplikace EVAK, tedy bez papírově, bude rovněž uživatelsky příjemný.

Dovolte nám zde využít příležitosti a upřímně poděkovat vám všem, kteří jste se účastnili pracovních setkání – za váš cenný čas, podněty a spolupráci.

V oblasti školení byla pro oblast bezpečnosti práce zavedena praktická novinka zjednodušující školení BOZP a PO zavedením formy e-learningu, a to včetně anglické verze.

Jsme rádi, že se dvoujazyčná komunikace fakulty stává již pravidlem. V uplynulém období byly zajištěny i překlady klíčových fakultních dokumentů, jako je například Statut nebo Organizační či Provozní řád fakulty. Anglické verze dokumentů jsou zveřejněny na dokumentovém serveru.

Úspěšně pokračují i práce na finalizaci nové podoby fakultního webu včetně jeho anglické verze.

Letošní rok uplynul rychleji, než jsme čekali a některé z naších cílů, jako například Praktická příručka k výběrovému řízení, či nový fakultní proces pro školení a dokumentaci BOZP zůstaly v rozpracované fázi a jejich dokonční plánujeme na první polovinu roku 2020.

S poděkováním za vaši podporu a s přáním příjemných vánočních dnů se pro letošek loučíme a těšíme se na další spolupráci v roce 2020 

Tým HR Award PřF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.