Přírodovědecká fakulta otevřela své dveře uchazečům o studium

Ve dnech 25. a 28. ledna 2020 se konaly Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě MU, které navštívilo přes 700 uchazečů o bakalářské či navazující magisterské studium.

5. 2. 2020 Eva Koutná

V areálu na Kotlářské měli uchazeči možnost dozvědět se informace o studiu geografie, geologie, fyziky či matematiky. V univerzitním kampusu se prezentovaly obory antropologické, biochemické, biologické a chemické. Program zahrnoval obecné přednášky, kde se uchazeči dozvěděli, jak si podat přihlášku, jak probíhá přijímací řízení a v jakých případech může být přijímací řízení odpuštěno, a hlavně zjistili, co obnáší studium na přírodovědecké fakultě. Uchazeči měli možnost navštívit výukové laboratoře nebo nahlédnout do světa mikroskopických organismů.

Uchazeči o studium nyní mají čas do konce února, aby si podali přihlášku na vysokou školu.

Fotoreport z akce zde.

Více článků

Přehled všech článků