SOČ: studenti pod vedením školitelů z naší fakulty bodovali napříč obory

Ve finálovém kolo 42. ročníku celostátní soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ), jež proběhlo o uplynulém víkendu, dosáhli vynikajících výsledků studenti, kteří se připravovali pod vedením z naší fakulty. V oboru Chemie zvítězila Hana Bernhardová a na třetím místě se umístil Martin Havlásek. V oboru Ochrana a tvorba životního prostředí vyhrál Martin Švejnoha a v kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství obsadil
3. pozici Čeněk Motyčka.

17. 6. 2020

Hana Bernhardová excelovala s prací na téma Strukturní a biochemická analýza halogenalkandehalogenasy DmmA. Kromě absolutního vítezství v kategorii Chemie obdržela také širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, návrh na cenu Učené společnosti ČR a Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského. Jejím školitelem je dr. Martin Marek z Loschmidtových laboratoří proteinového inženýrství. Hana v současné době maturuje na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, od září míří na University of Oxford.

Martin Havlásek obsadil bronzovou příčku s prací nazvanou Studium molekulární podstaty stability proteinů. Za práci získal také širší nominaci na účast v zahraniční soutěži. Jeho školitelem je Antonín Kunka, taktéž z Loschmidtových laboratoří proteinového inženýrství. Martin letos maturuje na Gymnáziu Brno-Řečkovice, ke studiu byl již přijat na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity do programu Biochemie.

Martin Švejnoha z Gymnázia Brno-Řečkovice zvítězil s prací Společenstva nočních motýlů (Macrolepidoptera) východní části přírodního parku Údolí Bílého potoka u Veverské Bítýšky. Jeho školitelem je dr. Igor Malenovský z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU (dále PřF MU).

Čeněk Motyčka z Gymnázia Brno (Slovanské náměstí) získal 3. místo s prací Výskyt motolice jaterní (Fasciola hepatica) v chovech skotu a malých přežvýkavců na území České republiky. Za práci získal také širší nominaci na účast v zahraniční soutěži. Jeho školitelem je Lucie Škorpíková taktéž z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů!

SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR).

Celostátní přehlídka a většina předcházejících postupových kol SOČ probíhala letos netradičně s využitím informačních technologií online. Krajských kol se účastnilo téměř 900 autorů odborných prací SOČ a do finále postoupilo v 18 soutěžních oborech 274 soutěžních prací od 294 autorů.

Studenti, kteří o přihlášení do SOČ uvažují a rádi by jako konzultanty využili odborníky z Masarykovy univerzity, naleznou potřebné informace na https://prostredoskolaky.muni.cz/soc/.

Více článků

Přehled všech článků