Spuštění zaměstnaneckého Portálu MU

Pro zaměstnance a zaměstnankyně Přírodovědecké fakulty MU se 1. února 2022 spouští fakultní sekce Portálu MU. Portál jim přinese zjednodušený centrální přístup do různých aplikací (IS, Inet, O365) a centrální přístup k interním fakultním informacím, dokumentům a návodům pro různé situace související s životem a prací na fakultě a univerzitě, včetně rychlého nasměrování na jednotlivá oddělení děkanátu fakulty. Fakultní sekce Zaměstnaneckého portálu je velmi důležitým nástrojem interní komunikace a také jedním z výstupů projektu HR Award. Portál najdete jednoduše na adrese https://portal.muni.cz/, kde pro přihlášení použijete své UČO a Primární heslo.

19. 1. 2022 Dominik Rada, Barbora Wahlová, Zuzana Hrabovská

1. února 2022 bude oficiálně spuštěna fakultní sekce Portálu MU pro zaměstnance a zaměstnankyně Přírodovědecké fakulty MU. Informace jsou v něm strukturovány podle uživatelských potřeb z pohledu tzv. „person“ neboli „Moje situace“ (např. maminka odcházející na mateřskou, nováček, vedoucí pracovník, cizinec…)„Potřebuji…“ (viz ikony na pravé straně), tematických okruhů, provozních informací (např. o IT výpadcích) aj. Výhodou zaměstnaneckého Portálu MU je sdružený přístup k jednotlivým aplikacím a zaměstnaneckým agendám, který si může každý přizpůsobit dle svých potřeb.

Fakultní sekce Zaměstnaneckého portálu je velmi důležitým nástrojem interní komunikace a také jedním z výstupů projektu HR Award SCI MU. Portál najdete jednoduše na adrese https://portal.muni.cz/, kde pro přihlášení použijete své UČO a Primární heslo.

Na úvodní stránce Portálu mohou zaměstnanci a zaměstnankyně sledovat nejdůležitější zprávy z fakulty a univerzity, upozornění z Inetu, kalendář, či využít rychlých odkazů. Většina těchto prvků je uživatelsky nastavitelná a modifikovatelná.

Nejdůležitějším fakultním místem Portálu MU je fakultní rozcestník. Tento rozcestník se nachází na domovské stránce Portálu pod záložkou „MU PřF“. V sekci rozcestníku jsou uvedena děkanátní oddělení, rychlé kontakty pro směrování dotazů na jednotlivá oddělení, či nahlášení technického problému. Velmi důležitým blokem jsou zprávy „Nepřehlédněte“. Mezi těmito zprávami zaměstnanci a zaměstnankyně najdou například plánované IT výpadky, důležité zprávy z oblasti péče o zaměstnance a zprávy o provozu fakulty.

Mezi užitečné funkce Portálu patří:

  • vyhledávání osob a zjištění přítomnosti na pracovišti,
  • interní informace, směrnice a postupy vyhledatelné dle konkrétních situací a témat,
  • rychlé kontakty v případě problémů či dotazů,
  • nejdůležitější provozní pokyny,
  • informace kolem dění na fakultě,
  • benefity a jejich získání a mnoho dalšího.

Veškeré fakultní informace mají na Portálu MU výrazné barevné odlišení (fakultní zelená) a mají ve spodní části rychlý kontakt, tj. odkaz na kontaktní osobu vyřizující dané téma. Vždy proto v horní části stránky sledujte, jestli máte přepnuto na záložku Přírodovědecká fakulta.

Podívejte se s námi na obrázkový popis Portálu včetně jeho personifikovaného nastavení:

Obrázkový popis Portálu MU vč. personifikace nastavení

Úvodní video

Pokud se Vám video nezobrazuje, otevřete si v další okně prohlížeče stránku www.o365.muni.cz, která Vás vyzve k přihlášení. Zadejte Vaše UČO a Primární heslo. Následně obnovte stránku s videem.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.