Stejný úhel pohledu: naše fakulta kdysi a nyní

Jak moc se liší fotografie zachycující pohled na „Klodnerplatz“ před rekonstrukcí vozovek v 90. letech a v roce 2019? 

1. 3. 2021 Magdaléna Chytrá

Prostor parčíku před děkanátem Přírodovědecké fakulty MU na Kotlářské ulici a budova č. 7 (v pozadí). Foto: Archív MU, nedatováno. 

Fotografie zobrazuje pohled na „Klodnerplatz“ ještě před rekonstrukcí vozovek v 90. letech. Jako „Klodnerplatz“ pojmenovali parčík zahradníci po tajemníkovi Jindřichu Klodnerovi, který na fakultě začínal jako zahradník na Ústavu fyziologie rostlin. Později se politicky vypracoval až na tajemníka (19521975). Ne vždy byla fakulta tak krásná, jako je dnes, i když zahradníci se o areál vždy starali s největší péčí. Vozovky i chodníky na fakultě byly přebudovány z asfaltových a kamenných na zámkovou dlažbu. Péče o vozovky se stala jednodušší, sníh bylo najednou možné odklízet i strojově. Bohužel první rekonstrukce v 90. letech dlouho nevydržela, protože za pár let se rekonstruovaly inženýrské sítě a vše se opět rozbouralo. Ne vždy se dá vše dopředu správně naplánovat. Dnes už máme vozovky konečně pěkné. 

Prostor parčíku před děkanátem Přírodovědecké fakulty MU na Kotlářské ulici a budova č. 7 (v pozadí). Foto: Archív MU, nedatováno. 

Parčík před budovou děkanátu v centrální části areálu fakulty na Kotlářské je hlavním shromažďovacím a čekacím místem, kde si můžete s někým dát sraz. Málokdo ví, že pod polovinou tohoto parku směrem od budovy 7 (na fotografii v pozadí) je výměníková stanice, původní centrální kotelna pro celou fakultu, kde se topilo koksem. Zelené plochy trávníků a čtvercového záhonu tedy leží na střeše podzemních místností. Pod silnicí (tam, kde na fotografii stojí vozidla) vede do výměníkové stanice horkovod (do 2014 parovod) z centrálního rozvodu pod chodníkem na ulici Kounicové. Fakulta je tedy vytápěna z Teplárny Brno. Krásně to je vidět, když napadne sníh, protože v těchto místech ihned roztaje. U příležitosti 100. výročí založení naší fakulty bude v září 2019 před děkanátem při zahradní slavnosti vysazena lípa, s přípravami prostoru se začalo už na jaře. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.