Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Swiss Government Excellence Scholarships na akademický rok 2021/2022

Nabídka stipendií vlády Švýcarské konfederace

Každoročně nabízí České republice 2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích: PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců), Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců, Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců.

5. 10. 2020

Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.

Termín podání žádosti je 16. 11. 2020.

Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz), od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

Více článků

Přehled všech článků