TA ČR ocenil výzkum vlivu technického zasněžování na přírodu

Technologická agentura ČR (TA ČR) již po jedenácté ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. Ocenění v kategorii GOVERNANCE získal unikátní projekt přírodovědců z Masarykovy univerzity, který se zabýval vlivem technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.

9. 11. 2023 Leoš Verner Jiří Schlaghamerský

Slavnostní předání ocenění TA ČR se uskutečnilo v prostorách historické budovy Národního muzea. Ocenění v kategorii GOVERNACE převzali (zprava) Jiří Schlaghamerský a Michal Straka z Masarykovy univerzity a Karel Tajovský z Biologického centra AV ČR. Foto: TA ČR

Dvacetičlenný řešitelský tým tvořili především pracovníci Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU), které doplnili tři kolegové z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR. Předmětem projektu bylo vyhodnotit vliv výroby a aplikace technického sněhu na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.

Hydrobioložka Alena Dostálová při odběru vzorku čerstvého technického sněhu během umělého zasněžování sjezdovky.  Foto: Archiv ÚBZ.

„Projekt hodnotil vliv zasněžování jak na vodní, tak na suchozemské ekosystémy. Konkrétně zkoumal vliv na řasy a bezobratlé živočichy z potoků a nádrží sloužících k čerpání vody a na vegetaci a bezobratlé živočichy obývající půdu, její povrch i vegetaci na loukách sloužících k sjezdovému lyžování,“ přiblížil zoolog a hlavní řešitel projektu Jiří Schlaghamerský z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU. „Téma zasněžování pro nás představovalo také příležitost, prozkoumat vysychání toků, ke kterému dochází v zimním období kvůli nadměrnému čerpání vody pro účely umělého zasněžování,“ doplnil hydrobiolog z PřF MU Michal Straka.

Zooložky Eva Líznarová a Martina Bílková při odběru půdních vzorků.  Foto: Archiv ÚBZ.

Jedním z cílů projektu bylo využití výsledků výzkumu pro vypracování Metodického pokynu, který by sloužil především státní ochraně přírody, ale také např. jako podklad pro vodoprávní úřady, při rozhodování o povolení čerpání vod z toků a zřizování akumulačních nádrží. „Výstupem výzkumu je jakási rukověť, jak nahlížet na technické zasněžování a co zohledňovat při jeho povolování v souvislosti s čerpáním vody,“ vysvětlil docent Schlaghamerský.

Výsledky jsou podle týmu odborníků unikátní už jen tím, že takto velký a intenzivní výzkum na podhorských až horských loukách využívaných k lyžování, který posuzoval velkou šíři aspektů a terénní výzkum probíhal více než dva roky nebyl dosud proveden nikde na světě.

Hydrobiolog Jan Šupina měří nárost fytobentosu ve vodním toku. Foto: Archiv ÚBZ.

TA ČR již po jedenácté vybrala nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. Byly oceněny čtyři špičkové projekty s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství v kategoriích PARTNERSTVÍ, GOVERNANCE, BUSINESS a SPOLEČNOST. O absolutním vítězi hlasovala veřejnost prostřednictvím webu TA ČR spolu s diváky v sále, a stal se jím vítězný projekt v kategorii SPOLEČNOST, jehož řešitelé z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění vyvinuli online systém pro odhalování nadaných dětí.

Video o projektu naleznete ZDE.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.