Úvodní slovo děkana

Milé kolegyně, milí kolegové,

máme za sebou semestr, který byl snad úplně ve všem netradiční. Byl plný turbulentních změn, kdy jsme všichni museli ze dne na den reagovat na nová koronavirová opatření ze strany vlády i jednotlivých ministerstev. Jednoduše řečeno, byla to „vysoká škola“ pro nás pro všechny.

Museli jsme nejen dodržovat pokyny poměrně jasně dané, tedy například nosit roušky, ale i se vyrovnat s výzvami, které pro nás všechny byly úplně nové, zejména se jednalo o komunikaci a výuku prostřednictvím digitálních technologií. Řada z nás nebyla vybavena pro práci z domu, „bojovali“ jsme se vzdáleným přístupem, učili jsme se využívat aplikace jako MS Teams a další, abychom i na dálku mohli být v kontaktu a řešit společné projekty. Akademičtí pracovníci si navíc museli osvojit způsob, jak pokračovat ve výuce, jak zkoušet, jak obhajovat diplomové a jiné práce.

 Ale zvládli jsme to, a za to Vám tleskám a velmi děkuji. A vlastně z toho mám radost, protože jste dokázali, že pokud nastane krize, dokážeme zmobilizovat své síly a krizi překonat.

Děkuji také každému z Vás za nezištnou pomoc druhým, ať už byla vidět více či méně. Děkuji vám, kteří jste šili nebo rozváželi roušky a věnovali se výrobě i distribuci dezinfekce. Děkuji i Vám, kteří jste vymýšleli program pro děti zdravotníků nebo pomáhali školákům/studentům s výukou. Děkuji také Vám, které zmiňujeme v následujících článcích, za to, že jste v rámci svého zaměření našli projekty, které souvisí s bojem proti nákaze COVID-19. Děkuji i Vám ostatním, kteří jste se jakkoli zapojili. A děkuji i rodičům malých dětí, že zvládli skloubit práci s hlídáním svých ratolestí.

Pevně doufám, že podobná situace již znovu nenastane, nicméně pokud by se přeci jen opakovala, dokázali jsme, že jsme připravení. Zároveň věřím, že všechno to nové, co jsme se naučili, využijeme i do budoucna, například při distanční výuce nebo třeba sdílením přednášek s našimi zahraničními kolegy.

Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemně strávené léto. Užijte si dovolenou s rodinou či přáteli podle svých představ a načerpejte síly do dalšího akademického roku.

Tomáš Kašparovský
děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.