V řídících orgánech grantových agentur zasednou lidé z naší fakulty

Vědecký ředitel centra CEITEC Masarykovy univerzity Jaroslav Koča bude od 10. prosince předsedat Grantové agentuře ČR. Do čela této instituce, která rozděluje finance na projekty základního výzkumu, jej jmenovala vláda. Jaroslav Koča je členem předsednictva Grantové agentury ČR již čtyři roky.

Ředitelka centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU Jana Klánová se pak v polovině října stala novou členkou Výzkumné rady Technologické agentury ČR, která podporuje výzkum, experimentální vývoj a inovace.

18. 11. 2020

Více článků

Přehled všech článků