RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Lektor II, RECETOX


Correspondence Address:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Office: bldg. D29/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3807
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta
  Výzkumné centrum RECETOX
  Masarykova univerzita
  Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Samostatný odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Mgr. obor Humanitní environmentalistika, FSS, MU, Brno, závěrečná práce "Environmentální verze etického naturalizmu a polemika s nimi"
 • 2007: Ph.D. obor Chemie životního prostředí, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "Ecotoxicological aspects of humic substances"
 • 2006: RNDr. obor Ekotoxikologie, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "Přímé účinky huminových látek na organizmy"
 • 2004: Mgr. obor Ekotoxikologie, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "HPLC stanovení atrazinu, jeho degradačních produktů, a chlorfenolů ve formě fluoreskujících derivátů s PIBCl"
Přehled zaměstnání
 • Od 2008: Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika; Odborný asistent
 • Od 2005: Výzkumné centrum RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Samostatný odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Od 2014: ENV015 Udržitelný rozvoj I - úvod do problematiky a globální výzvy
 • Od 2015: ENV016 Udržitelný rozvoj II - souvislosti environmentálního pilíře
 • Od 2015: Bi6920 Vybrané nástroje ochrany životního prostředí - EIA a LCA
 • 2012-2014: ENV002 Trvale udržitelný rozvoj
 • 2012-2014: ENV010 LCA - hodnocení životního cyklu výrobků a služeb
 • 2011-2013: ENV001 Environmentalistika v dnešním světě
 • 2009-2010: Bi7534 Environmentalistika pro přírodovědce
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015 - 2017: Projekt Rozvoj systému komercializace výsledků na Masarykově univerzitě TG02010067, TAČR GAMA: "Separační reverzní osmóza s deskovou membránou jako perspektivní metoda úpravy vzorků pro stanovení endokrinních disruptorů ve vodách", hlavní řešitel
 • 2014 - 2015: Projekt Transfer technologií na Masarykově univerzitě CZ.1.05/3.1.00/10.0216: "Separační reverzní osmóza pro detekci endokrinních disruptorů v kontaminovaných vodách", hlavní řešitel
 • 2012 - 2013: Projekt Chytrá řešení pro životní prostředí č.01181162, SFŽP: "Optimalizace modulu reverzní osmózy – Nová metoda přípravy vzorků vody", hlavní řešitel
 • 2008 - 2010: Projekt Post-doc, GAČR "Interakce huminových látek s UV-VIS zářením a polutanty dioxinového typu", hlavní řešitel
 • 2005: Projekt FRVŠ, MŠMT "Neočekávané efekty huminových látek a jejich fototransformačních produktů", hlavní řešitel
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 4. 3. 2017 – 3. 4. 2017: College of Science and Technology, Phuentsholing, BTN
  • Akademická stáž na téma Emerging Environmental Issues
 • 4. 1. 2015 – 30. 1. 2015: National Institute of Biology, Ljubljana, Ostatní, SVN
  • Výzkumná stáž u doc. Bjany Žegury, téma: Methods in genotoxicity testing of cyanobacteria and their metabolites
 • 1. 7. 2012 – 7. 7. 2012: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dubendorf, CHE
  • Studijní pobyt v oblasti fotochemie organických polutantnů u prof. S. Canonici.
 • 7. 8. 2011 – 13. 8. 2011: Humboldt University of Berlin, Berlin, DEU
  • Výzkumná stáž v oblasti molekulární biologie a ekotoxikologie u prof. Christiana EW Steinberga.
 • 29. 8. 2010 – 4. 9. 2010: Politechnika Poznanska, Poznań, POL
  • Týdenní školení v oblasti Analýza životního cyklu u prof. Z. Klose.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016 - BITTNER, Michal. Gold Medal for Michal Bittner from Masaryk University for invention of Equipment for Concentration of Solutes by Pressure Membrane Processes. : International exhibition of technical innovations, patents and inventions, Třinec, Czech Republic, 2016.
 • 2007 - BITTNER, Michal. Cena prof. RNDr. Vladimíra Sládečka, DrSc. : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2007.
 • 2005 - BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Ivan HOLOUBEK a John, P. GIESY. Award of Excellence - Best Poster Presentation, in: 12th International Symposium on Toxicity Assessment - ISTA12, 12-17/6/2005, Greece, Skiathos Island. : 12th International Symposium on Toxicity Assessment - ISTA12, 2005
Vybrané publikace
 • SIEGEL, Jan, Chimi WANGMO, Jiri CUHORKA, Alena OTOUPALÍKOVÁ a Michal BITTNER. Mathematical modeling of enrichment of estrogens in water samples using reverse osmosis device. Environmental Technology and Innovation. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 17, February 2020, s. 1-10. ISSN 2352-1864. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eti.2019.100584. URL info
 • BITTNER, Michal, Sergio JARQUE ORTIZ a Klára HILSCHEROVÁ. Sada pro stanovení analytů, její příprava a způsob stanovení analytů. 2017. URL info
 • JARQUE ORTIZ, Sergio, Michal BITTNER a Klára HILSCHEROVÁ. Freeze-drying as suitable method to achieve ready-to-use yeast biosensors for androgenic and estrogenic compounds. Chemosphere. OXFORD: Elsevier Science, 2016, roč. 148, April, s. 204-210. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.01.038. URL info
 • JARQUE ORTIZ, Sergio, Michal BITTNER, Luděk BLÁHA a Klára HILSCHEROVÁ. Yeast Biosensors for Detection of Environmental Pollutants: Current State and Limitations. TRENDS IN BIOTECHNOLOGY. LONDON: ELSEVIER SCIENCE LONDON, 2016, roč. 34, č. 5, s. 408-419. ISSN 0167-7799. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.01.007. URL info
 • BITTNER, Michal. Optimalizované zařízení pro tlakové filtrace s deskovými i vinutými membránami. 2016. info
 • BITTNER, Michal a Ondřej ŠKORVAN. Zařízení pro koncentraci solutů membránovými procesy. 2016. info
 • BITTNER, Michal, Sergio JARQUE ORTIZ a Klára HILSCHEROVÁ. Polymer-immobilized ready-to-use recombinant yeast assays for the detection of endocrine disruptive compounds. Chemosphere. OXFORD (ENGLAND): Elsevier Science, 2015, roč. 132, AUGUST, s. 56-62. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.02.063. URL info
 • JAVŮREK, Jakub, Eliška SYCHROVÁ, Marie SMUTNÁ, Michal BITTNER, Jiří KOHOUTEK, Ondřej ADAMOVSKÝ, Kateřina NOVÁKOVÁ, Soňa SMETANOVÁ a Klára HILSCHEROVÁ. Retinoid compounds associated with water blooms dominated by Microcystis species. Harmful Algae. AMSTERDAM (NETHERLANDS): Elsevier Science, 2015, roč. 47, JULY, s. 116-125. ISSN 1568-9883. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.hal.2015.06.006. URL info
 • ENGERT, Antonia, Shumon CHAKRABARTI, Nadine SAUL, Michal BITTNER, Ralph MENZEL a Christian E W STEINBERG. Interaction of temperature and an environmental stressor: Moina macrocopa responds with increased body size, increased lifespan, and increased offspring numbers slightly above its temperature optimum. Chemosphere. OXFORD, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2013, roč. 90, č. 7, s. 2136-2141. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.10.099. info
 • BITTNER, Michal, Nadine SAUL a Christian E W STEINBERG. Antiandrogenic activity of humic substances. Science of the Total Environment. AMSTERDAM: Elsevier, 2012, roč. 432, č. 2012, s. 93-96. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.05.056. info
 • BITTNER, Michal, Petra MACÍKOVÁ, John P. GIESY a Klára HILSCHEROVÁ. Enhancement of AhR-mediated activity of selected pollutants and their mixtures after interaction with dissolved organic matter. Environment International. OXFORD, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER, 2011, roč. 37, č. 5, s. 960-964. ISSN 0160-4120. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2011.03.016. info
 • BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ a Giesy JOHN. In vitro assessment of AhR-mediated activities of TCDD in mixture with humic substances. Chemosphere. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2009, roč. 76, č. 11, s. 1505-1508. ISSN 0045-6535. URL info
 • STEINBERG, Christian, E. W., Thomas MEINELT, Maxim, A. TIMOFEYEV, Michal BITTNER a Ralph MENZEL. Humic Substances: Part 2: Interactions with Organisms. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2008, roč. 2, č. 15, s. 128-135, 7 s. ISSN 0944-1344. URL info
 • JANOŠEK, Jaroslav, Michal BITTNER, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, J.P. GIESY a Ivan HOLOUBEK. AhR-mediated and antiestrogenic activity of humic substances. Chemosphere. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2007, roč. 67, č. 6, s. 1096-1101. ISSN 0045-6535. info
 • BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ a John, Paul GIESY. Changes of AhR-mediated activity of humic substances after irradiation. Environment International. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 33, č. 33, s. 812-816, 6 s. ISSN 0160-4120. info
 • BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, J. GIESY, Ivan HOLOUBEK a Luděk BLÁHA. Activation of Ah receptor by pure humic acids. Environmental Toxicology. USA, 2006, roč. 21, č. 1, s. 338-342., 5 s. ISSN 1520-4081. info

29. 11. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.