A special admissions procedure for applicants from Ukraine

The MU Faculty of Science opens a special admissions procedure for Bachelor’s and follow-up master’s studies for applicants with Ukrainian citizenship or permanent residence in Ukraine. Applications can be submitted from April 15 to May 21 2022.

14 Apr 2022 Pavel Lízal

It is also possible to apply for the follow-up Master's programme Molecular and Cell Biology in this course. More information can be found here. The course is free of charge for Ukrainian applicants who meet the conditions below.

The admissions procedure is intended for applicants with Ukrainian citizenship and permanent residence in Ukraine, who are entitled to stay in the territory of the Czech Republic under the provisions of Sections 2 and 3 of Act No.65/2022 Coll. The applicant proves temporary protection by means of a visa tag in the travel document or a record of the granting of temporary protection in or outside the travel document.

Applicants from secondary school and applicants who are already studying at university and wish to complete their studies in the Czech Republic may apply. The applicant will create and complete an e-application form. Within the e-application, the applicant chooses a study plan, indicates the level of Czech language, provides a motivation letter and other necessary documents. Detailed information on how to proceed has been published in the e-application.

Once all the necessary information has been submitted and filled in, the applicant will be assessed whether it is possible to be admitted to study in a particular study plan. Study is conducted in the Czech language. Candidates who are not able to learn in Czech will be enrolled in Czech language courses so that they can learn in Czech. The follow-up Master's programme Molecular and Cell Biology is taught in English.

Applicants who do not meet these requirements will be informed by email and their application will be cancelled.

Інформація про процедуру прийому

Прийом до бакалавріату для українських абітурієнтів відкритий з 15. 4. – 31. 5. 2022 рік.

Призначена для вступників з українським громадянством і постійним проживанням в Україні, які мають право на проживання на території Чеської Республіки так званий тимчасовий захист відповідно до положень § 2 і 3 Закону № 65/2022 Зб. Претендент повинен продемонструвати тимчасовий захист за допомогою візової позначки у закордонному паспорті або протоколу про надання тимчасового захисту в закордонному паспорті або поза ним.

Записатися на навчання можуть абітурієнти з середньої школи та абітурієнти, які вже навчаються в університеті та зацікавлені в тому, щоб завершити своє навчання в Чеській Республіці. Претендент створює та заповнює електронну заявку. В рамках електронної заявки він вибере навчальний план, визначить мовний рівень чеської мови, підтвердить мотиваційний лист та інші необхідні документи. Детальна інформація про те, як діяти, публікується в електронній заявці.

Після того, як буде засвідчено і заповнено всі необхідні дані, буде оцінено, чи можливий допуск вступника до навчання. Навчання за бакалаврськими програмами ведеться чеською мовою. Кандидати, які не опановують викладання чеською мовою, будуть зараховані на курси чеської мови для оволодіння чеською мовою. У подальшій магістерській програмі Molecular and Cell Biology навчання ведеться англійською мовою.

Кандидати, які не відповідають зазначеним вимогам, будуть повідомлені про цей факт поштою, і заявка для них буде скасована.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.