Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Přírodovědecká fakulta MU otevírá speciální přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia pro uchazeče s ukrajinským občanstvím nebo trvalým pobytem na Ukrajině. Přihlášky je možné podávat od 15. 4. do 31. 5. 2022.

14. 4. 2022 Pavel Lízal

V tomto běhu je možné se přihlásit i do navazujícího magisterského programu Molecular and Cell Biology. Více informací najdete zde. Studium je pro ukrajinské uchazeče, kteří splňují níže uvedené podmínky, bezplatné.

Přijímací řízení je určeno pro uchazeče s ukrajinským občanstvím a trvalým pobytem na Ukrajině, kteří mají oprávnění k pobytu na území České republiky tzv. dočasnou ochranu podle ustanovení § 2 a 3 zákona č. 65/2022 Sb. Uchazeč prokáže dočasnou ochranu vízovým štítkem v cestovním dokladu, případně záznamem o udělení dočasné ochrany v cestovním dokladu nebo mimo něj.

Přihlásit ke studiu se mohou uchazeči ze střední školy a uchazeči, kteří již studují vysokou školu a mají zájem dokončit svoje studium v České republice. Uchazeč založí a vyplní e-přihlášku. V rámci e-přihlášky si vybere studijní plán, vyznačí jazykovou úroveň českého jazyka, doloží motivační dopis a další potřebné doklady. Podrobné informace, jak postupovat, jsou zveřejněny v e-přihlášce.

Po doložení a vyplnění všech potřebných údajů, bude posouzeno, zda je možné přijetí uchazeče ke studiu v konkrétním studijním plánu. Studium probíhá v českém jazyce. Uchazeči, kteří nezvládnou výuku v českém jazyce, budou zařazeni do kurzů českého jazyka tak, aby výuku v českém jazyce zvládli. V navazujícím magisterském programu Molecular and Cell Biology probíhá studium v angličtině.

Uchazeči, kteří nesplní uvedené požadavky, budou o této skutečnosti informováni mailem a přihláška jim bude zrušena.

Інформація про процедуру прийому

Прийом до бакалавріату та подальшої магістратури для українських абітурієнтів відкритий з 15. 4. – 31. 5. 2022 рік.

Призначена для вступників з українським громадянством і постійним проживанням в Україні, які мають право на проживання на території Чеської Республіки так званий тимчасовий захист відповідно до положень § 2 і 3 Закону № 65/2022 Зб. Претендент повинен продемонструвати тимчасовий захист за допомогою візової позначки у закордонному паспорті або протоколу про надання тимчасового захисту в закордонному паспорті або поза ним.

Записатися на навчання можуть абітурієнти з середньої школи та абітурієнти, які вже навчаються в університеті та зацікавлені в тому, щоб завершити своє навчання в Чеській Республіці. Претендент створює та заповнює електронну заявку. В рамках електронної заявки він вибере навчальний план, визначить мовний рівень чеської мови, підтвердить мотиваційний лист та інші необхідні документи. Детальна інформація про те, як діяти, публікується в електронній заявці.

Після того, як буде засвідчено і заповнено всі необхідні дані, буде оцінено, чи можливий допуск вступника до навчання. Навчання ведеться чеською мовою. Кандидати, які не опановують викладання чеською мовою, будуть зараховані на курси чеської мови для оволодіння чеською мовою. У подальшій магістерській програмі Molecular and Cell Biology навчання ведеться англійською мовою.

Кандидати, які не відповідають зазначеним вимогам, будуть повідомлені про цей факт поштою, і заявка для них буде скасована.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.