Project information
The Church of St. Peter and Paul and the Beginnings of the Medieval Brno

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA404/95/0816
Project Period
1/1995 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Archaeological Sights Care in Brno

Výzkum jednoho z hlavních brněnských chrámů zásadně přispěl k otázce počátků města a k lokalizaci preurbánního ústředí. Stavebněhistorický vývoj počínaje románským obdobím, jakož i soubory nálezů a kostních pozůstatků byly již zpracovávány v nálezové zprávě spolu s dalšími expertízami. Cílem projektu je dovést vyhodnocení tohoto výzkumu v kontextu osídlení petrského návrší a počátků města do stádia rukopisu monografie. Vedlejším produktem bude studie, která zpřístupňuje soubor keramiky datované mincemi do 30. let 15. stol. v rámci vývoje jihomoravské středověké keramiky.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.