Chrám sv. Petra a Pavla a počátky středověkého Brna

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/95/0816
Období řešení
1/1995 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav archeologické památkové péče v Brně

Výzkum jednoho z hlavních brněnských chrámů zásadně přispěl k otázce počátků města a k lokalizaci preurbánního ústředí. Stavebněhistorický vývoj počínaje románským obdobím, jakož i soubory nálezů a kostních pozůstatků byly již zpracovávány v nálezové zprávě spolu s dalšími expertízami. Cílem projektu je dovést vyhodnocení tohoto výzkumu v kontextu osídlení petrského návrší a počátků města do stádia rukopisu monografie. Vedlejším produktem bude studie, která zpřístupňuje soubor keramiky datované mincemi do 30. let 15. stol. v rámci vývoje jihomoravské středověké keramiky.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.