Seismological Research in the Frame of the GEOFON Global Project

Investor logo
Project Identification
GA205/93/2143
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Obsahem předkládaného projektu je zapojení Ústavu fyziky Země (ÚFZ) přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity do mezinárodního seismologického projektu nazvaného GEOFON. Projekt GEOFON je nosným projektem základního výzkumu v globální a evropské regionální seismologii, který byl inicializován nově vzniklým Centrem geologických věd v Potsdamu. Účast ÚFZ v tomto projektu zajistí získání plnoprávného přístupu k světovým databankám seismologických údajů, které budou na dlouhá léta stimulujícím a motivujícím faktorem mnoha globálních projektů základního seismologického výzkumu. V rámci etapy zahrnuté do předpokládaného projektu bude na vybrané lokalitě na území České republiky dokončena instalace špičkové seismologické měřící aparatury v ceně několika miliónů korun, která bude poskytnuta bezplatně centrem projektu GEOFON, a budou zahájeny metodické a interpretační výzkumné studie regionálního i globálního charakteru.