Seismologický výzkum v rámci globálního projektu GEOFON

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/93/2143
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Obsahem předkládaného projektu je zapojení Ústavu fyziky Země (ÚFZ) přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity do mezinárodního seismologického projektu nazvaného GEOFON. Projekt GEOFON je nosným projektem základního výzkumu v globální a evropské regionální seismologii, který byl inicializován nově vzniklým Centrem geologických věd v Potsdamu. Účast ÚFZ v tomto projektu zajistí získání plnoprávného přístupu k světovým databankám seismologických údajů, které budou na dlouhá léta stimulujícím a motivujícím faktorem mnoha globálních projektů základního seismologického výzkumu. V rámci etapy zahrnuté do předpokládaného projektu bude na vybrané lokalitě na území České republiky dokončena instalace špičkové seismologické měřící aparatury v ceně několika miliónů korun, která bude poskytnuta bezplatně centrem projektu GEOFON, a budou zahájeny metodické a interpretační výzkumné studie regionálního i globálního charakteru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.