Project information
Biodiverzita - analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (BIDA)

Project Identification
MUNI/A/0976/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku, na interspecifické interakce mezi biotickými populacemi a na vlliv ekologických procesů na biotické populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Dílčími tématy jsou také problémy taxonomické a biosystematické. Tvorba formalizovaných typologií společenstev a biotopů má potenciál pro přímé využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 10 akademických pracovníků, zhruba 35 studentů magisterského stupně, oboru zoologie a 35 studentů doktorského studijního programu. Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o čtyři obory (zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie) jedná se projekt tématicky poměrně rozsáhlý, jehož výsledky umožní u obecněji definovaných problémů syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.