Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Biodiverzita - analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (BIDA)

Project Identification
MUNI/A/0976/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku, na interspecifické interakce mezi biotickými populacemi a na vlliv ekologických procesů na biotické populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Dílčími tématy jsou také problémy taxonomické a biosystematické. Tvorba formalizovaných typologií společenstev a biotopů má potenciál pro přímé využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 10 akademických pracovníků, zhruba 35 studentů magisterského stupně, oboru zoologie a 35 studentů doktorského studijního programu. Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o čtyři obory (zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie) jedná se projekt tématicky poměrně rozsáhlý, jehož výsledky umožní u obecněji definovaných problémů syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách.

Publications