Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Monitorování povodní a hodnocení rizik založené na dálkovém průzkumu a GIS (FLOODRISK)

Project Identification
ME10098
Project Period
1/2010 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zabývá monitorováním povodní a hodnocením rizik prostředky dálkového průzkumu Země a GIS. Účelem projektu je podpora interdisciplinární vědecko-technické spolupráce a vzájemné komunikace expertů z oblasti protipovodňové ochrany, monitoringu a geoinformatiky a dálkového průzkumu Země. Vzhledem k časté frekvenci povodní v České republice i Čínské lidové republice a rozdílné úrovni využití moderních geoinformačních technologií v rámci záchranných systémů resp. záchranných opatření, povede očekávaná výměna zkušeností a metod ke zdokonalení výzkumu povodňových jevů na obou stranách.

Publications

Total number of publications: 7