Monitorování povodní a hodnocení rizik založené na dálkovém průzkumu a GIS (FLOODRISK)

Project Identification
ME10098
Project Period
1/2010 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zabývá monitorováním povodní a hodnocením rizik prostředky dálkového průzkumu Země a GIS. Účelem projektu je podpora interdisciplinární vědecko-technické spolupráce a vzájemné komunikace expertů z oblasti protipovodňové ochrany, monitoringu a geoinformatiky a dálkového průzkumu Země. Vzhledem k časté frekvenci povodní v České republice i Čínské lidové republice a rozdílné úrovni využití moderních geoinformačních technologií v rámci záchranných systémů resp. záchranných opatření, povede očekávaná výměna zkušeností a metod ke zdokonalení výzkumu povodňových jevů na obou stranách.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.