Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie (Ekobio)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výchovy odborníků (v rámci bakalářského a magisterského studia) v oborech botaniky a zoologie v souvislosti s implementací nových poznatků a potřebami uplatnění absolventů v praxi. Cíle projektu: a) rozvoj a inovace integrované výuky v bakalářském stupni studia, která má poskytnout svým absolventům kvalitní společný základ v poznání systému a evoluce organismů a základů ekologie. b) modularizace studia v magisterském stupni botaniky a zoologie ve smyslu rozrůznění studijních plánů pro jednotlivé odborné směry s nabídkou bloků specializovaných předmětů. Cesta k dosažení vytčených cílů spočívá v inovovaném tématickém navázání předmětů a důsledném propojení poznatků v bakalářském studiu a v rozšíření nabídky odborných předmětů v návaznosti na inovaci náplně předmětů stávajících ve studiu magisterském. Plánované aktivity budou realizovat pracovníci Ústavu botaniky a zoologie PřF MU ve spolupráci s partnerskými pracovišti a externími odborníky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.