Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie (Ekobio)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
Období řešení
10/2010 - 9/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výchovy odborníků (v rámci bakalářského a magisterského studia) v oborech botaniky a zoologie v souvislosti s implementací nových poznatků a potřebami uplatnění absolventů v praxi. Cíle projektu: a) rozvoj a inovace integrované výuky v bakalářském stupni studia, která má poskytnout svým absolventům kvalitní společný základ v poznání systému a evoluce organismů a základů ekologie. b) modularizace studia v magisterském stupni botaniky a zoologie ve smyslu rozrůznění studijních plánů pro jednotlivé odborné směry s nabídkou bloků specializovaných předmětů. Cesta k dosažení vytčených cílů spočívá v inovovaném tématickém navázání předmětů a důsledném propojení poznatků v bakalářském studiu a v rozšíření nabídky odborných předmětů v návaznosti na inovaci náplně předmětů stávajících ve studiu magisterském. Plánované aktivity budou realizovat pracovníci Ústavu botaniky a zoologie PřF MU ve spolupráci s partnerskými pracovišti a externími odborníky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.