Multimediální online studijní opora předmětu Regionální geografie ČR v anglickém jazyce (REGECR)

Project Identification
FRVS/1974/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem podávaného projektu je umožnění kvalitní výuky předmětu Regionální geografie České republiky zahraničním studentům, studujícím na Masarykově univerzitě v rámci mezinárodních programů jako je např. Erasmus, a to vytvořením multimediální výukové opory v angličtině za použití nejmodernějších informačních a komunikačních technologií.


Vytvořením elektronických materiálů (studijní materiály a sady otázek pro ověřování získaných znalostí) v anglickém jazyce a jejich umístěním na Internet se okruh možných zahraničních studentů předmětu Regionální geografie ČR značně rozšíří a podmínky studia se jim usnadní. Studenti budou mít možnost získat potřebné informace kdykoliv a odkudkoliv, i po návratu zpět na mateřskou vysokou školu.


Nejen na Přírodovědeckou fakultu MU každoročně přijíždí řadu studentů ze zahraničí, pro které je nabídka předmětů vyučovaných v anglickém jazyce zatím nízká, zájem dovědět se více o zemi, kde budou po určitou dobu studovat, je ale značný. Tuto mezeru pomohou částečně zacelit multimediální texty v anglickém jazyce, které přispějí k procesu internacionalizace výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.