Project information
Podpora spolupráce v oblasti rozvojových studií mezi MU a vybranými indickými univerzitami (Spolupráce s indickými univerzitami)

Project Identification
ROZV/CSM23/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Cílem projektu je posílení mezinárodního profilu MU, internacionalizace a zkvalitnění výuky na MUa posílení internacionálních a interkulturních kompetencí jejích studentů a učitelů.
Prostředkem k těmto cílům bude institucionalizace vazeb Masarykovy Univerzity (MU) se dvěma indickými univerzitami (Tata School of Social Sciences, Mumbai, a University of Mysore) a nastartování dlouhodobé spolupráce, jejímž těžištěm bude pravidelná vzájemná výměna vyučujících a studentů. V průběhu projektu v r. 2011 proběhnou přednáškové pobyty indických vyučujících na MU a vyučujících MU na obou indických univerzitách a výměna magisterských či doktorských studentů mezi uvedenými institucemi. Tématicky je projekt mezioborový, je zaměřen na sféru environmentálních, sociálních a ekonomických souvislostí rozvoje a cílovou skupinou jsou prozatím zejména obory humánně geografické (na PřF MU) a sociálně-environmentální (na FSS MU). Projekt navazuje na dosavadní spolupráci MU s oběma indickými univerzitami, která je však dosud neinstitucionalizovaná a založená jen na neformální spolupráci jednotlivých akademiků(první krok k institucionalizaci: do konce roku 2010 plánujeme podpis meziunverzitní smlouvy o spolupráci s University of Mysore.)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.