NetRegio - Platforma pro akceleraci vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou (NetRegio)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/17.0132
Project Period
6/2011 - 5/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
The Czech Statistic Office
University of Ostrava
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
University of Economics Prague
University of West Bohemia in Pilsen
Usti nad Labem Region

Projekt NetRegio unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi předními výzkumnými centry regionálního rozvoje v České republice (VYCERRO - UJEP, Centrum městského a regionálního marketingu - OU, Střediska pro výzkum regionálního rozvoje - ZČU, Centrum pro regionální rozvoj - MU a Středisko regionálních a správních věd - VŠE). Významná část projektu je zaměřena na realizaci mobilit mezi institucemi výzkumu a aplikační sféry prostřednictvím odborných stáží. Rozvíjeny budou další formy komunikačních platforem mezi prostředími vzniku a výzkumu inovativních konceptů regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití s cílem transferovat inovativní koncepty do praxe. Pozornost bude věnována rovněž podpoře dalšího zapojení center do mezinárodních sítí a mezinárodních vědecko výzkumných projektů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.