NetRegio - Platforma pro akceleraci vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou (NetRegio)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0132
Období řešení
6/2011 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Český statistický úřad
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vysoká škola ekonomická v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
Ústecký kraj

Projekt NetRegio unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi předními výzkumnými centry regionálního rozvoje v České republice (VYCERRO - UJEP, Centrum městského a regionálního marketingu - OU, Střediska pro výzkum regionálního rozvoje - ZČU, Centrum pro regionální rozvoj - MU a Středisko regionálních a správních věd - VŠE). Významná část projektu je zaměřena na realizaci mobilit mezi institucemi výzkumu a aplikační sféry prostřednictvím odborných stáží. Rozvíjeny budou další formy komunikačních platforem mezi prostředími vzniku a výzkumu inovativních konceptů regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití s cílem transferovat inovativní koncepty do praxe. Pozornost bude věnována rovněž podpoře dalšího zapojení center do mezinárodních sítí a mezinárodních vědecko výzkumných projektů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.