OPTATIO - Optimizing targets and therapeutics in high risk and refractory multiple myeloma (OPTATIO)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Mnohočetný myelom (MM) je krevní nádorové onemocnění, které je stále nevyléčitelné. Je to komplexní onemocnění, u kterého je zásadní interakce nádorových buněk s podpůrnými buňkami kostní dřeně. Tyto interakce se jeví jako důležité pro resistenci i na nové typy léčby, které se v poslední době objevily. Dalším tématem tohoto projektu je přechod z MGUS, což je prekanceróza MM, do plně rozvinutého MM.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.