Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GAP407/12/0607
Project Period
1/2012 - 7/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt navazuje na studii Komplexní léčba onkologicky nemocných s karcinomem ovaria včetně psychosociální rehabilitace a optimalizace kvality života (Grantový úkol MZ ČR, č. 2374, A, M. Bendová) a na pilotní studii Vliv gynekologických malignit na sebepojetí žen (DP, K. Skřivanová).
Výzkumný projekt si klade tyto cíle: 1. Vyhodnotit kvalitu života u žen s karcinomem mammy po aplikaci různých terapeutických postupů. 2. Prozkoumat u pacientek konstrukt Osobnosti typu C. 3. Identifikovat možný vztah mezi osobnostními faktory, prožívanou kvalitou života pacientky a objektivními ukazateli úspěšnosti léčby. 4. Prozkoumat efektivitu copingových strategií v závislosti na struktuře a dynamice osobnosti pacientek. 5. Prozkoumat vzájemné ovlivnění duševních stavů popsaných pomocí psychopatologických symptomů a imunitních parametrů. 6. Vypracovat pro pacientky systém efektivních copingových strategií. 7. Připravit edukační materiály pro pacienty, rodiny
a zdravotníky.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.