Partnerská síť pro spolupráci a aplikace v geoenvironmentálních a geotechnických oborech (PasGeo)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0019 (kod CEP: EE2.4.31.0019)
Project Period
2/2012 - 1/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
The Moravian Museum Brno
Těžební unie, oborové sdružení

Záměrem projektu je vybudovat síť partnerů, v jejímž rámci bude dlouhodobě rozvíjena a posilována spolupráce mezi pracovištěm Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně (ÚGV PřF) a subjekty veřejného i soukromého sektoru, které v rámci svojí činnosti zaměstnávají absolventy ÚGV PřF MU a využívají geoenvironmentální a geotechnické postupy.


Pro realizaci nosných aktivit projektu je nyní sjednáno zapojení 8 subjektů, z nichž 2 organizace budou v roli oficiálního partnera projektu (Těžební unie a Moravské zemské muzeum) a zbývajících 6 bude v pozici spolupracujících subjektů (Georadis, MND, RWE, DIAMO, Česká geologická služba, SÚRAO). Všestranným zájmem uvedených subjektů je prohloubit dosavadní víceméně odbornou spolupráci a posílit výuku o aplikované obory, zapojit studenty ÚGV prostřednictvím stáží do výzkumu v organizacích aplikační sféry a přispět k lepšímu vzájemnému přenosu informací a poznatků mezi VŠ a praxí prostřednictvím interaktivních seminářů a workshopů.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.