Partnerská síť pro spolupráci a aplikace v geoenvironmentálních a geotechnických oborech (PasGeo)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0019 (kod CEP: EE2.4.31.0019)
Období řešení
2/2012 - 1/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum v Brně
Těžební unie, oborové sdružení

Záměrem projektu je vybudovat síť partnerů, v jejímž rámci bude dlouhodobě rozvíjena a posilována spolupráce mezi pracovištěm Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně (ÚGV PřF) a subjekty veřejného i soukromého sektoru, které v rámci svojí činnosti zaměstnávají absolventy ÚGV PřF MU a využívají geoenvironmentální a geotechnické postupy.


Pro realizaci nosných aktivit projektu je nyní sjednáno zapojení 8 subjektů, z nichž 2 organizace budou v roli oficiálního partnera projektu (Těžební unie a Moravské zemské muzeum) a zbývajících 6 bude v pozici spolupracujících subjektů (Georadis, MND, RWE, DIAMO, Česká geologická služba, SÚRAO). Všestranným zájmem uvedených subjektů je prohloubit dosavadní víceméně odbornou spolupráci a posílit výuku o aplikované obory, zapojit studenty ÚGV prostřednictvím stáží do výzkumu v organizacích aplikační sféry a přispět k lepšímu vzájemnému přenosu informací a poznatků mezi VŠ a praxí prostřednictvím interaktivních seminářů a workshopů.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.