Project information
Diverzita, ekologie, biogeografie a evoluce flóry a vegetace a jejich vztahy k jiným taxonomickým skupinám (DEBEF)

Project Identification
MUNI/A/0757/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na studium flóry a vegetace, včetně jejich vztahů k jiným skupinám organismů a obecných ekologických a evolučních zákonitostí platných pro živou přírodu jako celek. Je koncipován multidisciplinárně a představuje věcné propojení klasické systematické botaniky, evolučně-molekulární biosystematiky, biogeografie, paleoekologie, vegetační ekologie, hydrobiologie a zoologie. V projektu jsou zapojeni všichni interní doktorandi oboru Botanika, tematicky spjatí doktorandi oborů Ekologie a Zoologie a příslušní školitelé. Na řešení se podílí rovněž studenti magisterského studijního programu. Cílem projektu je pokročit ve výzkumu diverzity na úrovni druhů, společenstev a ekosystémů, výzkumu interakcí mezi rostlinami, abiotickým prostředím, mikroorganismy a živočichy, změn ekosystémů v krátkodobém i dlouhodobém měřítku a variability genomu ve vztahu k ekologicko-evolučním procesům s využitím moderních molekulárně-genetických metod. V rámci projektu je plánována mezinárodní spolupráce a účast studentů na mezinárodních a vnitrostátních konferencích, doktorandských setkáních a seminářích.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.