Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Diverzita, ekologie, biogeografie a evoluce flóry a vegetace a jejich vztahy k jiným taxonomickým skupinám (DEBEF)

Project Identification
MUNI/A/0757/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na studium flóry a vegetace, včetně jejich vztahů k jiným skupinám organismů a obecných ekologických a evolučních zákonitostí platných pro živou přírodu jako celek. Je koncipován multidisciplinárně a představuje věcné propojení klasické systematické botaniky, evolučně-molekulární biosystematiky, biogeografie, paleoekologie, vegetační ekologie, hydrobiologie a zoologie. V projektu jsou zapojeni všichni interní doktorandi oboru Botanika, tematicky spjatí doktorandi oborů Ekologie a Zoologie a příslušní školitelé. Na řešení se podílí rovněž studenti magisterského studijního programu. Cílem projektu je pokročit ve výzkumu diverzity na úrovni druhů, společenstev a ekosystémů, výzkumu interakcí mezi rostlinami, abiotickým prostředím, mikroorganismy a živočichy, změn ekosystémů v krátkodobém i dlouhodobém měřítku a variability genomu ve vztahu k ekologicko-evolučním procesům s využitím moderních molekulárně-genetických metod. V rámci projektu je plánována mezinárodní spolupráce a účast studentů na mezinárodních a vnitrostátních konferencích, doktorandských setkáních a seminářích.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next