Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Vývoj viditelným světlem aktivovatelných skupin a fluorescenčních značek pro chemii a biologii

Investor logo
Project Identification
GA13-25775S
Project Period
1/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se bude hledat a expandovat oblast fotoaktivovatelných sloučenin a fluorescenčních značek, jejichž struktury budou vykazovat podobné rysy. Hlavním cílem je návrh, studium a využití chromoforů, které uvolňují chemické látky po ozáření viditelným světlem (zejména nad 500 nm) nebo vykazují silnou fluorescenci. Chemická/biologická aktivita ochráněných sloučenin je blokována; poté co proběhne specifická chemická reakce je uvolněna ve své aktivní formě. Projekt bude směřován na vývoj nových sloučenin, které splňují kritéria pro uspěšné (bio)chemické aplikace. Aktivace viditelným světlem je v současné době žádaná díky benignímu charakteru záření a jeho propustností živou tkání. Nově vyvinuté látky budou též modifikovány, aby sloužily jako fluorescenční značky; nízkomolekulární fluorofory jsou dnes nezbytné prostředky ke studiu v oblasti chemické biologie.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next