Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Chemické syntézy nano-fosforečnanů kovů pomocí mikrovlnných, sonochemických a elektrospinningových metod (SYNPHOSO)

Project Identification
7AMB13DE006
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V tomto výzkumném projektu zamýšlíme propojit vzájemně se doplňující směry výzkumu provozované v současnosti na Masarykově univerzitě a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, SRN, které se zabývají systematickým studiem nových způsobů přípravy nanomateriálů. V tomto projektu se zaměříme na syntézu důležitých fosforečnanů kovů nehydrolytickými polykondenzačními reakcemi, které jsou založené na eliminaci silylaminů z reakcích amidů kovů s estery fosforečných kyselin. Tyto reakce budou rovněž prováděny za pomoci ultrazvukové aktivace k dosažení nanoskopické velikosti a amorfního charakteru získaných produktů a také aktivací mikrovlnným zářením pro přípravu nanoskopických krystalických prášků fosforečnanů kovů. Cílem tohoto projektu je syntéza materiálů s řízeným chemickým složením, homogenním rozložením prvků, velkým měrným povrchem, ovlivnitelnou velikostí nanočástic a s funkčními skupinami zakotvenými na povrchu. Studované reakce by měly poskytnout nové materiály na bázi fosforečnanů kovů vhodné pro aplikace v katalýze, interkalaci Li iontů a luminescence.

Publications

Total number of publications: 2