Project information
Struktura, magnetismus a pevnost rozhraní v pokročilých kovových materiálech

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA14-22490S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem navrhovaného teoretického výzkumu je získat nové znalosti o struktuře, magnetických vlastnostech a pevnosti různých rozhraní v technicky důležitých feromagnetických materiálech tvořících bázi pokročilých konstrukčních materiálů (FeAl, NiAl, FeNi), magnetických
materiálů (FePt, CoPt) a materiálů s tvarovou pamětí (většinou Heuslerových slitin). Budeme zde studovat rozhraní jako antifázové a mezifázové hranice, dvojčatové hranice a hranice zrn, vrstevné chyby, povrchy atd., jak se segregovanými nečistotami, tak i bez nich.
Hlavním cílem našeho projektu bude souvislost magnetických a mechanických vlastností výše zmíněných rozhraní a analýza segregace
nečistot. Plánujeme vybudovat něco jako virtuální počítačovou fyzikální a chemickou laboratoř pro počítačový výzkum různých rozhraní v materiálech. Předpokládáme, že náš výzkum přispěje k hlubšímu porozumění strukturních a magnetických vlastností rozhraní v kovových
materiálech a poskytne pevný teoretický základ jak pro interpretaci experimentálních dat, tak pro hledání nových pokročilých materiálů.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.