Struktura, magnetismus a pevnost rozhraní v pokročilých kovových materiálech

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-22490S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Cílem navrhovaného teoretického výzkumu je získat nové znalosti o struktuře, magnetických vlastnostech a pevnosti různých rozhraní v technicky důležitých feromagnetických materiálech tvořících bázi pokročilých konstrukčních materiálů (FeAl, NiAl, FeNi), magnetických
materiálů (FePt, CoPt) a materiálů s tvarovou pamětí (většinou Heuslerových slitin). Budeme zde studovat rozhraní jako antifázové a mezifázové hranice, dvojčatové hranice a hranice zrn, vrstevné chyby, povrchy atd., jak se segregovanými nečistotami, tak i bez nich.
Hlavním cílem našeho projektu bude souvislost magnetických a mechanických vlastností výše zmíněných rozhraní a analýza segregace
nečistot. Plánujeme vybudovat něco jako virtuální počítačovou fyzikální a chemickou laboratoř pro počítačový výzkum různých rozhraní v materiálech. Předpokládáme, že náš výzkum přispěje k hlubšímu porozumění strukturních a magnetických vlastností rozhraní v kovových
materiálech a poskytne pevný teoretický základ jak pro interpretaci experimentálních dat, tak pro hledání nových pokročilých materiálů.

Publikace

2017

2016

2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.