Informace o projektu
Struktura, magnetismus a pevnost rozhraní v pokročilých kovových materiálech

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-22490S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Cílem navrhovaného teoretického výzkumu je získat nové znalosti o struktuře, magnetických vlastnostech a pevnosti různých rozhraní v technicky důležitých feromagnetických materiálech tvořících bázi pokročilých konstrukčních materiálů (FeAl, NiAl, FeNi), magnetických
materiálů (FePt, CoPt) a materiálů s tvarovou pamětí (většinou Heuslerových slitin). Budeme zde studovat rozhraní jako antifázové a mezifázové hranice, dvojčatové hranice a hranice zrn, vrstevné chyby, povrchy atd., jak se segregovanými nečistotami, tak i bez nich.
Hlavním cílem našeho projektu bude souvislost magnetických a mechanických vlastností výše zmíněných rozhraní a analýza segregace
nečistot. Plánujeme vybudovat něco jako virtuální počítačovou fyzikální a chemickou laboratoř pro počítačový výzkum různých rozhraní v materiálech. Předpokládáme, že náš výzkum přispěje k hlubšímu porozumění strukturních a magnetických vlastností rozhraní v kovových
materiálech a poskytne pevný teoretický základ jak pro interpretaci experimentálních dat, tak pro hledání nových pokročilých materiálů.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.