Podpora výzkumu studentů v oblasti hodnocení environmentálních a zdravotních rizik v roce 2014 (TOXRISK2014)

Project Identification
MUNI/A/0969/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Proces analýzy rizik je důležitou integrující metodikou při posuzování vlivů toxických látek. Analýza rizik umožňuje racionálně a kvantitativně prioritizovat a modelovat negativní účinky chemikálií na zdraví člověka i dopady na společenstva v ekosystémech. Předkládaný projekt specifického výzkumu podpoří systematické posilování zapojení studentů PřF MU (doktorského studia oborů Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie) do výzkumu v několika prioritních směrech: (1) Expozice člověka, (2) Modelování humánní expozice a zdravotních rizik, (3) Rizika toxických látek ve fluviálních a půdních ekosystémech. Zapojením doktorských a také nejlepších magisterských studentů do výzkumu, který je realizován v centru RECETOX PřF MU budou vyvíjeny a testovány nové přístupy a modely v uvedených oblastech. Část výzkumných aktivit studentů bude také zaměřena na zpracování a efektivní vytěžování dostupných dat (zejména z monitoringu ovzduší ČR a biomonitoringu mateřského mléka a potravin v ČR). Výstupy výzkumu z projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s impaktním faktorem a také realizované studentské práce (doktorské a diplomové). Dílčím cílem je podpora aktivního zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity, podpora mobility a účasti na národních i mezinárodních konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.