Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Analýza, hodnocení a vizualizace globálních environmentálních změn v krajinné sféře Země (AVIGLEZ)

Project Identification
MUNI/A/0952/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt je úzce spjat s aktivitami realizovanými na Geografickém ústavu v rámci projektu PROGLEZ (2010 – 2012) a Globální environmentální změny v krajinné sféře Země a jejich dopady (2013), které nastavily hlavní výzkumné zaměření na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru. V roce 2014 je projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter. Oblast FG bude soustředěna především do problematiky hydrometeorologických extrémů, studia středoevropských říčních systémů v člověkem ovlivněných podmínkách, klimatického hodnocení polárních oblastí a vzdělávání k trvalé udržitelnosti ve fyzické geografii. Výzkumné zaměření v oblasti SG je integrováno spíše teoretickými a metodologickými přístupy. Sjednocujícím prvkem je zájem o studium prostorovosti sledovaných témat, studium dynamiky studovaných jevů a její podmíněnosti a transformaci sociálních, ekonomických, politických a kulturních systémů. Pracovní skupina KG bude zaměřena na optimalizaci kartografické vizualizace z hlediska kognitivních procesů a její objektivní hodnocení obecnými uživateli či skupinami uživatelů. Novým směrem je výzkum možností využití dobrovolné geografické informace (VGI), její hodnocení a aplikační zapojení. Projekt se kromě výše uvedených odborných témat zaměří také na užší spolupráci studentů doktorského studie s jednotlivými pracovními týmy s důrazem na zkvalitnění jejich publikačních aktivit.

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next