Geografie městských rytmů

Investor logo
Project Identification
GA14-14547S
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkumný projekt zkoumá každodenní časoprostorové uspořádání postindustriálního města prostřednictvím analýzy městských rytmů. Záměrem projektu je propojení času a prostoru v rámci sociálně-vědního urbánního výzkumu. V modelovém prostoru města Brna jsou rozpracovány a aplikovány koncepty rytmizátoru a chronotopu. Jejich použití směřuje k identifikaci klíčových rytmů určujících časovost jednotlivých míst či oblastí města a k vytvoření typologie městských míst na základě prostorové syntézy místně významných rytmů. Dílčím
cílem je inovativní časoprostorová regionalizace městského prostoru reprezentovaná formou tzv. chronotopické mapy. Projekt svým zaměřením na temporální aspekty městské života obohacuje současné poznání komplikované funkční a prostorové organizace postindustriálního města. Současně jsou také vyvíjeny relativně inovativní přístupy k empirické analýze městských rytmů a časovostí využitelné mj. v plánovací praxi.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.