Geografie městských rytmů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-14547S
Období řešení
1/2014 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Výzkumný projekt zkoumá každodenní časoprostorové uspořádání postindustriálního města prostřednictvím analýzy městských rytmů. Záměrem projektu je propojení času a prostoru v rámci sociálně-vědního urbánního výzkumu. V modelovém prostoru města Brna jsou rozpracovány a aplikovány koncepty rytmizátoru a chronotopu. Jejich použití směřuje k identifikaci klíčových rytmů určujících časovost jednotlivých míst či oblastí města a k vytvoření typologie městských míst na základě prostorové syntézy místně významných rytmů. Dílčím
cílem je inovativní časoprostorová regionalizace městského prostoru reprezentovaná formou tzv. chronotopické mapy. Projekt svým zaměřením na temporální aspekty městské života obohacuje současné poznání komplikované funkční a prostorové organizace postindustriálního města. Současně jsou také vyvíjeny relativně inovativní přístupy k empirické analýze městských rytmů a časovostí využitelné mj. v plánovací praxi.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.